Novinky

Kácení dřevin na zahradě HB

Vážení rodiče,

během víkendu proběhne kácení dřevin na zahradě hlavní budovy. Jedná se o 3 borovice černé. Důvodem je zhoršení zdravotního stavu stromů, náhlý náklon k budově MŠ a v jednom případě i kolize s plánovanou stavbou.

Mateřská škola má Rozhodnutí o povolení kácení. Rozhodnutí je po domluvě k nahlédnutí v ředitelně školy.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vážení rodiče,

od pondělí 6. 2. do pátku 10. 2. 2023 do 8,30 hodin bude možné odevzdat na svých třídách vyplněnou žádost o okamžitou pomoc Pražanům. Žádost se vztahuje na období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

Více informací obdržíte z třídních mailů v pondělí 6. 2. 2023.

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Hravé lyžování

Vážení rodiče,

v týdnu od 6. 2.  do 10. 2. 2023 bude probíhat Hravé lyžování. Je možná změna odpoledního provozu tříd. Informace budete mít včas na svých třídách.

Děkujeme

Nový rok 2023

Zdravíme Vás všechny v novém roce 2023 a těšíme se na Vás!

Mateřská škola je v běžném provozu od pondělí 2. 1. 2023.

Zpřístupnění budov

Vážení rodiče,

ve středu 3. 3. 2021 od 15,00 do 16,00 bude v obou budovách možnost vyzvednout si potřebné věci.

Na detaši zvoňte na třídu Včeliček.

Na hlavní budově zvoňte na ředitelnu - prostřední vchod.

Děkujeme

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Uzavření MŠ

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

koronavirus-vykricnik
Vláda na jednání 26. 2. 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:
 • mateřské školy
 • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
 • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
 • praktické školy jednoleté a dvouleté

Provoz od pondělí 1. 3.

Vážení rodiče,

nemáme žádné nové informace stran provozu MŠ od pondělí 1. 3.

Sledujeme jednání poslanecké sněmovny.

Novinky hledáme i na webu MŠMT. 

www.msmt.cz

Zatím vše beze změny.

S přáním pevného zdraví nám všem

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Karanténa, ochrana zdraví

Vážení rodiče,

nyní máme třídu Včeliček v karanténě, zatím do pondělí 1.3. 2021.

Pečlivě zvažujte zdravotní stav vašich dětí, svým zodpovědným přístupem nám pomáháte.

Zdraví nás všech je to nejdůležitější!

Dále pečlivě zvažte, zda jste během prázdnin nebyli v rizikovém kontaktu a nemůžete ohrozit zdraví ostatních v mateřské škole.

Vstup do MŠ jednotlivě a pouze s respirátorem bez výdechového ventilu nebo se zdravotnickou obličejovou maskou.

Nutná je rovněž dezinfekce rukou u vstupu.

Děkujeme

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Prodloužená karanténa Hvězdiček

Vážení rodiče,

karanténa třídy Hvězdiček je prodloužená z důvodu dalšího pozitivního testu do pátku    12. 2. 2021.

Kontakt s osobou Covid+ byl 2. 2. 2021.

Rodiče obdrželi e-mail z hygieny.

Všem přejeme hlavně pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Karanténa - Hvězdičky

Vážení rodiče,

třída Hvězdiček je od středy 3. 2. 2021 v karanténě.

Rodiče obdrželi e-mail z hygieny. 

S osobou, která je Covid+, se třída setkala v pátek 29. 1. 2021.

V karanténě je třída zatím do 8. 2. 2021 včetně.

Všem přejeme pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Vážení rodiče,

v týdnu od 25.1. bude toto potvrzení připravené na všech třídách.

Děkuji

Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Nový rok

Vážení rodiče,

zdravím Vás v novém roce a všem nám přeji hlavně pevné zdraví!

Mateřskou školu otvíráme v běžném provozu v pondělí 4. 1. 2021.

Pečlivě prosím zvažte, zda jsou Vaše děti zdravé, zda jste se nesetkali během prázdnin s rizikovým kontaktem a nemůžete tak ohrozit provoz mateřské školy.

Svojí odpovědností nám pomáháte zvládat nelehkou situaci.

Děkujeme Vám.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Vánoce 2020

Vážení a milí,

provoz mateřské školy je pro přihlášené děti až do středy 23. 12. 2020.

Přejeme Vám všem klidné a radostné Vánoce!

Těšíme se na Vás 4. 1. 2021.

Všichni z MŠ Mezi Domy

Platby v MŠ

Vážení rodiče,

platby je nutné provádět řádně a včas.

Záloha na stravné ve výši 800,- Kč musí být zaplacena do 5.dne každého měsíce.

Školné ve výši 628,- Kč musí být zaplaceno do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Platby je možné sloučit, v tom případě je ale nutné poslat je do 5. dne každého měsíce.

Děkuji všem, kteří platí řádně a včas.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

 

Otevření třídy Motýlků

Vážení rodiče,

třída Motýlků bude otevřena v pátek 20. 11. na dopolední provoz.

Od pondělí 23. 11. bude v celodenním provozu.

Držím nám všem palce, ať tento stav trvá co nejdéle.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

COVID+

Vážení rodiče,

je nám to líto, ale máme potvrzenou pozitivitu COVID 19.

Výskyt je na hlavní budově, dítě bylo naposledy v mateřské škole v pondělí 9. 11.

Všichni rodiče, kterých se tato informace týká, již byli kontaktováni.

Třída Motýlků je uzavřena.

Čekáme na pokyny z hygieny.

Ivana Gerlašinská

 

Důrazné upozornění všem!!!!

Vážení rodiče,

není možné v případě výskytu infektu v rodině - rýma, mírná teplota, necítím se dobře...přivádět své dítě do mateřské školy.

Stejně tak v případě, že mne čekají testy na COVID. Byť se dítě jeví jako bezpříznakové, je ve společné domácnosti a do mateřské školy nesmí.

Respektujte zdraví nás všech!

Uvědomte si, že můžete být COVID+ a svým jednáním ohrožujete ostatní. 

Děkujeme

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Pondělí 9. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 9. 11. budou v celodenním provozu všechny třídy.

DŮLEŽITÉ ! ! !

 • do mateřské školy přicházejí pouze zdravé děti
 • do mateřské školy nemohou docházet děti z domácností, kde je nařízena karanténa
 • v případě, že se člen domácnosti necítí dobře, není možné přivádět dítě do MŠ a ohrožovat tak zdraví ostatních

Děkujeme, že nám svým odpovědným přístupem pomáháte udržet školu v provozu.

Děkujeme, že nám pomáháte nahlášením docházky efektivně plánovat služby zaměstnanců.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Provoz od pondělí 2. 11.

Vážení rodiče,

od pondělí 2. 11. bude na detašovaném pracovišti v provozu pouze třída Včeliček. Budou zde spojené děti z obou tříd.

Na hlavní budově budou dopoledne v provozu všechny třídy, odpoledne bude uzavřena třída Montessori.

Zákonní zástupci dětí, které nastupují po 10 denní karanténě (Montessori, Motýlci, Hvězdičky), musí paní učitelce ráno doložit výsledek negativního testu - zpráva v telefonu, vytištěný e-mail. Jinak není možné nastoupit.

Hlaste nám prosím docházku vašich dětí, pomáháte nám efektivně plánovat služby pedagogů. I nadále nám budou pedagogové chybět.

Děkujeme za empatii a spolupráci!

Vám všem přejeme hlavně pevné zdraví!

Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Karanténa pravděpodobně do 1. 11.

Vážení rodiče,

karanténa všech tříd by měla končit v neděli 1. 11.

Na třídních e-mailech dostanou rodiče informace stran otevření tříd a podmínky přijetí dítěte do MŠ po ukončení karantény.

I v nadcházejícím týdnu budou někteří pedagogové nepřítomni.

Velice si vážíme Vaší spolupráce a respektování našich požadavků.

Hlášení docházky Vašich dětí nám pomáhá efektivně plánovat služby pedagogů.

Děkujeme

Všem Vám přejeme hlavně pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

 

 

Karanténa

Vážení rodiče,

je nám to opravdu líto, ale máme pozitivní testy  zaměstnanců MŠ.

Kontaktovala jsem hygienu, čekám na odpověď.

 • zaměstnanec z hlavní budovy byl naposledy v kontaktu s dětmi třídy Montessori a Motýlků ve čtvrtek 22. 10.
 • zaměstnanec z detašovaného pracoviště byl naposledy v kontaktu s dětmi třídy Hvězdiček a Včeliček rovněž ve čtvrtek 22.10.

Během úterý 27. 10. budou rodiče dětí z těchto tříd kontaktováni s důležitými informacemi. Třídy budou v karanténě.

Všem přeji hlavně pevné zdraví.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

 

 

26. 11. - 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

máme další pedagogy v pracovní neschopnosti.

Provoz je během prázdnin zajištěn takto:

Detašované pracoviště - dopolední provoz obě třídy, odpoledne se třídy spojují, odpolední provoz pouze ve třídě Včeliček.

Hlavní budova - třída Montessori uzavřena, třída je od rána spojena se třídou Motýlků.

Třída Sluníček pouze dopolední provoz, odpoledne budou děti ve třídě Berušek.

Třída Berušek celodenní provoz.

Stále prosím co nejdříve o nahlášení docházky včetně časového rozpětí do 16. 11. Potřebuji co možná nejlépe nastavit služby pedagogů.

Děkuji

Všem hlavně pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Období do úterý 17. listopadu

Vážení rodiče,

jistě denně sledujete aktuální epidemiologickou situaci a povinná opatření proti šíření COVID 19.

Žádám Vás o spolupráci.

Provoz MŠ chceme udržet co možná nejdéle, vnímáme to jako nezbytné zejména z důvodů ekonomických, je nám jasné, že musíte pracovat a své děti tedy umístit v mateřské škole.

Potřebuji vědět, zda a kdy bude vaše dítě přítomné v MŠ do pondělí 16. 11., dále, co nejpřesněji  potřebuji znát pravidelnou dobu příchodu a odchodu vašeho dítěte. Nahlaste prosím vše paní učitelkám na třídách.

Pokusím se nastavit služby zaměstnanců tak, abychom provoz zajistili a nespojovali třídy. Vidíme v tom značné riziko. Třídy budou mít jinou provozní dobu, která bude kopírovat docházku dětí.

 

Děkuji Vám všem!

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Ivana Gerlašinská

Ředitelka MŠ

Facebook MŠ

Vážení rodiče,

můžete se na nás podívat na Facebooku.

https://www.facebook.com/Mateřská-škola-Mezi-Domy-102158931449415/

Zdraví Vám všem!

Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

Pondělí 12. 10. 2020

Vážení rodiče,

v provozu jsou všechny třídy.

Následujících 14 dní nebude plavání.

Rovněž nebudeme chodit cvičit do sokolovny.

Provoz mateřské školy není omezen, snažíme se být co nejvíce venku, dbejte prosím na vhodné oblečení a obutí dětí, nutná je pláštěnka a holiny. Dále děti potřebují batůžky a láhev s pitím.

Děkujeme a všem přejeme hlavně pevné zdraví.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

 

 

Prodloužení karantény

Vážení rodiče,

třídě Berušek bude karanténa prodloužena do pátku 9.10.

Důvodem je pozitivní test dítěte, které bylo ve školce naposledy v úterý 29.9.

Během pondělí 5.10. obdrží třída Berušek e-mail s instrukcemi z hygieny.

Rodiče dětí, které nebyly 29.9. ve školce, mne mohou kontaktovat na 603 294 941, jejich děti mohou být od 6.10. umístěny do jiných tříd.

Je mi to líto, ale pevně věřím, že vše společně zvládneme.

Děkuji

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ 

 

 

Karanténa

Vážení rodiče,

máme první třídu v karanténě. O pozitivním testu jsem se od zaměstnance dozvěděla ve středu 30.9. ve večerních hodinách. 

Děkuji moc všem rodičům třídy Berušek, kteří na naši informaci zareagovali skvěle, své děti nechali v karanténě a umožnili tak rychlý sled potřebných opatření.

Nyní již probíhá testování, třída je kompletně vydezinfikována a připravena na otevření.

Půjde-li všechno hladce, třídu můžeme otevřít v úterý 6.10.

Podrobnější informace rodiče obdrží třídním e-mailem. 

V případě dotazů mne můžete kontaktovat na reditelka@msmezidomy.cz, dále na tel. čísle 603 294 941.

Děkuji

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

 

              

 

1. 9. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola je v běžném provozu, počet dětí není omezen, jsou nastavena přísná hygienická opatření.

Respektujte prosím:

 • do MŠ přicházejí pouze děti zdravé
 • dítě doprovází jeden zákonný zástupce, nevstupuje do třídy, dítě předává paní učitelce v šatně
 • doprovod dítěte musí mít roušku
 • děti mají batůžek, v něm dobře uzavíratelnou lahev s pitím pro pobyt venku
 • každé dítě má v šatně v boxu čistou roušku pro případ potřeby

Těšíme se vás! Nám všem pak přejeme hlavně zdraví a co možná nejklidnější nový školní rok 2020/2021.

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Prázdninový provoz 24.8. - 31.8. 2020

Vážení rodiče,

pro přihlášené děti bude v provozu třída Berušek a Sluníček na hlavní budově. 

Provoz každý den od 6,45 do 16,30.

Hygienická pravidla:

- do budovy vstupuje jako doprovod pouze jedna dospělá osoba

- děti musí mít batůžek a v něm dobře uzavíratelnou lahev s pitím pro pobyt venku

- každé dítě má v šatně v boxu uloženou vlastní čistou roušku pro případ potřeby.

Berušky - děti z Berušek, Včeliček, část dětí z Montessori

Sluníčka - děti ze Sluníček, Hvězdiček, část dětí z Montessori

Těšíme se na Vás!

Ivana Gerlašinská

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání, změna výše stravného

Vážení rodiče,

od 1.9. 2020 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na 628,- Kč/měsíc. 

Cena stravného dětí 3 - 6 let je stanovena na 40,- Kč/den, cena stravného dětí, které k 31.8.2020 dovrší 6 let, je stanovena na 43,- Kč/den.

Více podrobností v přílohách - objeví se po rozkliknutí nadpisu.

Děkujeme a přejeme klidné letní dny.

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

 

Prázdninový provoz

Ve dnech 1. 7. až 17. 7.  probíhá pro přihlášené děti prázdninový provoz.

Otevřené jsou třídy Montessori a Motýlci na hlavní budově.

Provoz od 6,45 do 16,30.

Třída Montessori - děti z Montessori, Sluníček a část Berušek.

Třída Motýlci - děti z Motýlků, Včeliček, Hvězdiček a část Berušek.

Těšíme se na vás!

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ

Vážení rodiče,

na Úřední desce MŠ jsou zveřejněné výsledky zápisu do mateřské školy.

Rozhodnutí si vyzvedněte  v pracovních dnech 4.-9.6. od 7,00 do 13,00,

dále 10.6. od 13,00 do 17,00.

Děkujeme

Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče,

třídy s předškoláky připravují rozloučení. Zatím mají den a instrukce připravené Berušky, ostatní třídy ladí termíny.

Po rozkliknutí barevného nadpisu se vám zobrazí přílohy od jednotlivých tříd.

Těšíme se na Vás!

 

Zápis na prázdninový provoz

Vážení rodiče,

zápis na prázdninový provoz proběhne ve středu 10.6. od 15,00 do 17,00 v ředitelně školy.

Provoz bude pouze na hlavní budově. Platba 10.6. v hotovosti. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel.

Červenec 1.7. - 17.7. školné 336,- Kč.

Srpen 24.8. - 31.8. školné 174,- Kč.

Stravné 40,- Kč/1 den,

             43,- Kč/1den děti s OŠD.

Děkujeme

 

25.5.2020

Pravidla vstupu do MŠ

 • zvoňte, bude vám otevřeno, kód je blokovaný, uzavřena je pouze třída Berušek
 • dítě přivádí jedna osoba
 • u vstupu si dospělý dezinfikuje ruce, nebo vchází v rukavicích
 • dospělý má stále při pohybu v MŠ roušku
 • dospělý vstupuje pouze do šatny dětí, zde si paní učitelka dítě převezme
 • v šatně dětí zákonný zástupce vyplní a podepíše Čestné prohlášení, dále svým podpisem stvrdí, že se seznámil s pravidly (přiložen seznam dětí)
 • je třeba nahlásit, kdy dítě z MŠ odchází, hovory mezi dveřmi možné nejsou, paní učitelka pouze provádí ranní filtr dětí, svými dotazy kontroluje zdravotní stav dítěte
 • každé dítě musí mít batůžek a v něm dobře uzavíratelnou lahev s pitím, alespoň 2 balíčky papírových kapesníků, v šatně uzavíratelný box s čistou rouškou

  Děkujeme

Platby

Vážení rodiče,                                     

ne se všemi se z důvodu epidemie do konce školního roku potkáme. Zajistěte si proto od pondělí 18.5.2020 vyzvednutí vyúčtování finanční částky, kterou jste uhradili hotově ve třídách, za akce ve II.pololetí. Zároveň ale některé děti nemají část platby uhrazenou a určitou částku dluží.

Z epidemiologických důvodů bude částka vydaná p.učitelkou na příslušné třídě dítěte a to pouze po předem telefonické domluvě (rouška nutná).

Zakoupeny byly již šerpy na rozloučení s mateřskou školou a připraveny máme také krásné knihy pro předškoláky s věnováním přímo od autorky. Přemýšlíme o vhodné organizaci ROZLOUČENÍ. Sledujte informace na web.stránkách.

Placené kroužky  - Angličtina, Flétnička, Plavání, Sportovní školička –  jednáme s příslušnými lektory o navrácení financí za neodučené lekce u dětí, které odchází z mateřské školy.  Ostatním dětem bude částka převedena na další školní rok.

Vyúčtování školného a stravného bude provedeno vedoucí školní jídelny až po uzavření školního roku ke konci července 2020 a převedeno na vaše účty.

Děkujeme za pochopení

 

Vrácení platby za ŠVP

Vážení rodiče,                                                                                                 

blíží se otevření mateřské školy.

Plánovaný jarní rekreační pobyt v Harrachově byl z důvodu nebezpečí nákazy COVID-19 zrušen.

Ne se všemi dětmi se do konce školního roku potkáme. Zajistěte si proto od pondělí 18.5.2020 vyzvednutí finanční částky, kterou jste uhradili za jarní pobyt dítěte v Harrachově.

Z epidemiologických důvodů bude částka vydaná p. učitelkou na příslušné třídě dítěte a to pouze po předem telefonické domluvě (rouška nutná).

Děkuji za pochopení,

přeji všem krásné jarní dny plné zdraví a optimismu.   

Irena Procházková

Otevření MŠ

V souvislosti s rozvolňováním opatření, které oznámila vláda ČR, se MŠ Mezi Domy a zřizovatel dohodli na otevření Mateřské školy Mezi  Domy 14. května 2020 za splnění následujících podmínek: 

 1. Epidemiologická situace se prudce nezhorší a vláda bude i nadále pokračovat v postupném uvolňování omezení.
 2. MŠMT slíbilo do konce dubna vydat metodiku k otevření 1. stupňů ZŠ včetně podmínek, za kterých bude moci probíhat výuka a stravování. V metodice mohou být i doporučení pro chod MŠ a musí být v našich mateřských školách splnitelná.
 3. Jednotlivé MŠ vydají vlastní opatření, které rodiče podepíší a budou striktně dodržovat.

 PS - vlastní opatření vydáme po vyjádření MŠMT a Ministerstva zdravotnictví, včas Vás budeme informovat

 

PROVOZ V ČERVENCI A SRPNU 2020

Mateřská škola bude otevřena od 1.7.do 17.7. 2020. V srpnu od pondělí 24.8. do pondělí 31.8. 2020. Termín zápisu na prázdninový provoz bude zveřejněn po 14.5. 2020.

Děkujeme

 

27. 4. 2020

Milé děti,

výzva č.2. Zahrajte si s rodiči na hledače pokladů. Vypravte se na procházku do Modřanské rokle, kam chodíme se školkou na procházky. Dojděte po asfaltové cestě až k zastavení naučné stezky u hráze přehrady, kde jsou hmatové hádanky. Tam odbočte po polní cestě vlevo mezi polem a lesem. V lese po pravé straně cesty hledejte strom, který je na fotografii a v blízkosti tohoto stromu najdete na místě, kde by se líbilo Křemílkovi a Vochomůrkovi schovanou plastovou krabičku. V ní najdete sešitek, do kterého můžete napsat vzkaz pro ostatní kamarády, můžete vyměnit maličkost, kterou v ní najdete za jinou, kterou tam sami vložíte podobně jako v geokeškách. A kdo bude chtít, může si doma pomalovat kamínek, podepsat ho a zanechat ho na tomto místě, pokud se vám podaří ho objevit.

Těšíme se na vaše vzkazy.

 

 

17. 4. 2020

Vážení a milí,

pojďte si s námi hrát. Zde na webu a vždy i na facebookové stránce Mateřská škola Mezi Domy bude zveřejněna výzva, na kterou můžete reagovat.

Výzva č. 1

Nakreslete obrázek plný jarního kvítí, nebo obrázek, na kterém se staráte o přírodu.

Vaši dospěláci jej mohou nahrát na facebooku do komentářů, nebo jej můžete při společné procházce hodit do poštovní schránky Mezi Domy.

Těšíme se na vaše obrázky!

Všichni z MŠ Mezi Domy

 

 

9. 4. 2020

Vážení rodiče,

v liště Aktuality je nová záložka Covid - 19, dále záložka Náměty k činnostem pro předškoláky.

Aktualizované jsou rovněž informace stran zápisu do mateřské školy. Vyhlášení zápisu je zveřejněno i na Úřední desce Mateřské školy Mezi Domy. Volně přístupné prosklené dveře hlavní budovy Mezi Domy 373/10. 

Založili jsme veřejný facebookový profil: Mateřská škola Mezi Domy. Budeme rádi, když si nás najdete. 

Přejeme pevné zdraví Vám všem! Krásné Velikonoce!

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

7. 4. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu epidemiologické situace jsem nucena zrušit den otevřených dveří plánovaný na 5.5. 2020. 

Organizace zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021 bude zveřejněna tento týden.

Zrušena je rovněž škola v přírodě, zálohy budou všem vráceny v plné výši.

DĚKUJI

Mgr. Ivana Gerlašinská

603 294 941, reditelka@msmezidomy.cz 

 

Platby duben 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem byl v MŠ od středy 18.3. přerušen provoz. 

Vydáváme potvrzení OČR, kontaktujte prosím ředitelku školy na reditelka@msmezidomy.cz nebo 603 294 941.

Důležité!!

Platbu za duben, školné i stravné, není nutné posílat.

Rovněž bude vrácena poměrná část školného za březen.

Všem přejeme hlavně pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem je vzhledem k aktuální situaci přerušen provoz mateřské školy od středy 18. 3. 2020 do odvolání.

Rodiče si mohou vyzvednout v MŠ Žádost o ošetřovné ve středu 18.3. dopoledne, dále po telefonické dohodě na čísle 603 294 941, nebo elektronicky na reditelka@msmezidomy.cz s elektronickým podpisem.

Děkujeme za pochopení

Po rozkliknutí nadpisu se zobrazí přílohy.

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ Mezi Domy

 

Pondělí 16.3. 2020

Vážení rodiče,

detašované pracoviště není v provozu.

Otevřena je pouze třída Sluníček na hlavní budově.

Sledujte prosím aktuální informace.

Děkujeme

Zdraví nás všech je nejdůležitější

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví nás všech důsledně přijímáme do MŠ pouze děti zdravé. Rodiče dětí, které budou vykazovat příznaky nějakého onemocnění či zvýšené únavy, budou vyzváni k co nejrychlejšímu vyzvednutí dítěte z MŠ.

Zvažte, zda je nutné, dávat vaše dítě do MŠ.

Z hygienických důvodů nelze otvírat kódem, rodiče zvoní na třídu, paní učitelka otvírá, rodiče již nesmí vstupovat do prostoru umývárny. Paní učitelka si převezme dítě v šatně.

Od pondělí 16. 3. 2020 bude v provozu pouze hlavní budova. V pondělí ráno budou ještě paní učitelky čekat ve Včeličkách, rodiče, kterým to čas dovolí, přenesou věci svých dětí na hlavní budovu - třída Motýlků, pravý vchod. Ostatní děti převedou paní učitelky, dopolední svačina proběhne již na hlavní budově.

Počet přítomných dětí v MŠ minulý týden výrazně klesal především z preventivních důvodů.

Tato tendence přetrvává, třídy rozhodně nebudou přeplněné.

Děkuji

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka školy

 

 

Informace MŠMT

Vážení rodiče,

 

pečlivě sledujeme informace MŠMT pro školy ke koronaviru.

 

http://www.pedagogicke.info/2020/02/msmt-informace-pro-skoly-ke-koronaviru.html 

 

V MŠ dbáme důsledně na hygienu, přijímáme pouze zdravé děti.

 

Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

Hravé lyžování

Vážení rodiče,

situaci sledujeme, komunikujeme s agenturou Hravé lyžování, bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě.

Naše děti by měly lyžovat od 13,00 hodin.

Ivana Gerlašinská

 

Daně 2019

Vážení rodiče,

po rozkliknutí nadpisu se vám objeví dokument ke stažení, vyplňte jméno žadatele, dále údaje o dítěti a odevzdejte jej na své třídě. Potvrzený vrátím rovněž na třídu.

Děkuji

Mgr. Ivana Gerlašinská

Vánoční provoz

Vážení rodiče,

mateřská škola je od pondělí 23.12. uzavřena. Omezený provoz zahájíme ve čtvrtek 2.1.2020. Otevřené budou 2 třídy na hlavní budově, začíná třída Berušek v 6:45, končí třída Sluníček v 17:00. Děti budou dle počtu rovnoměrně rozdělené do těchto tříd.

Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce, do roku 2020 pak hlavně pevné zdraví, hodně radosti i štěstí.

Kolektiv MŠ Mezi Domy

Kreativní charitativní akce pro Motol 2019

Děti ze všech tříd naší mateřské školy vyráběly vánoční ozdoby pro Motol. Vyzdobena bude dětská hematologická ambulance.

Rádi děláme radost!

www.tvorive-projekty.cz

Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši účast na sobotní brigádě. Máme vyklizené skladové prostory, které díky tomu můžeme lépe využívat. Rovněž špatné počasí neodradilo rodiny od úklidu zahrady.

Děkujeme! Byli jste skvělí!

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Stávka 6.11. 2019

Vážení rodiče,

třída Berušek, Motýlků a Montessori se ve středu 6.11. připojují ke stávce. Třídy budou uzavřeny, na hlavní budově bude v provozu pouze třída Sluníček. Třídy v Klubu Junior budou rovněž v provozu.

Náhradní provoz zajištěn z bezpečnostních důvodů pouze v omezené kapacitě.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Platby v MŠ

Vážení rodiče,

nyní probíhá kontrola všech Přihlášek ke stravování, jakmile bude vše hotové, obdržíte VS k platbám.

Děti, které již MŠ navštěvovaly, mají stejný VS.

Děti, kterým bylo k 31.8.2019 5 let a více, neplatí školné, pouze zálohu na stravné 700,- Kč.

Ostatní platí 600,- školné a 700,- zálohu na stravné, platby lze sloučit, účet máme pouze jeden.

Vždy do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Děkujeme za trpělivost.

Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ