25.5.2020

Pravidla vstupu do MŠ

  • zvoňte, bude vám otevřeno, kód je blokovaný, uzavřena je pouze třída Berušek
  • dítě přivádí jedna osoba
  • u vstupu si dospělý dezinfikuje ruce, nebo vchází v rukavicích
  • dospělý má stále při pohybu v MŠ roušku
  • dospělý vstupuje pouze do šatny dětí, zde si paní učitelka dítě převezme
  • v šatně dětí zákonný zástupce vyplní a podepíše Čestné prohlášení, dále svým podpisem stvrdí, že se seznámil s pravidly (přiložen seznam dětí)
  • je třeba nahlásit, kdy dítě z MŠ odchází, hovory mezi dveřmi možné nejsou, paní učitelka pouze provádí ranní filtr dětí, svými dotazy kontroluje zdravotní stav dítěte
  • každé dítě musí mít batůžek a v něm dobře uzavíratelnou lahev s pitím, alespoň 2 balíčky papírových kapesníků, v šatně uzavíratelný box s čistou rouškou

    Děkujeme

Jdi zpět