26. 11. - 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

máme další pedagogy v pracovní neschopnosti.

Provoz je během prázdnin zajištěn takto:

Detašované pracoviště - dopolední provoz obě třídy, odpoledne se třídy spojují, odpolední provoz pouze ve třídě Včeliček.

Hlavní budova - třída Montessori uzavřena, třída je od rána spojena se třídou Motýlků.

Třída Sluníček pouze dopolední provoz, odpoledne budou děti ve třídě Berušek.

Třída Berušek celodenní provoz.

Stále prosím co nejdříve o nahlášení docházky včetně časového rozpětí do 16. 11. Potřebuji co možná nejlépe nastavit služby pedagogů.

Děkuji

Všem hlavně pevné zdraví!

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

Jdi zpět