Platby v MŠ

Vážení rodiče,

platby je nutné provádět řádně a včas.

Záloha na stravné ve výši 800,- Kč musí být zaplacena do 5.dne každého měsíce.

Školné ve výši 628,- Kč musí být zaplaceno do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Platby je možné sloučit, v tom případě je ale nutné poslat je do 5. dne každého měsíce.

Děkuji všem, kteří platí řádně a včas.

Mgr. Ivana Gerlašinská

ředitelka MŠ

 

 

Jdi zpět