Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

z třídních e-mailů bude vašim dětem přicházet jedenkrát týdně nabídka pro distanční vzdělávání.

Týká se povinného předškolního vzdělávání, tedy tříd, kde jsou předškoláci.

Ve středu 3. 3. 2021 od 15,00 do 16,00 budou zpřístupněny obě budovy pro vyzvednutí např. věcí z šaten.

Detašované pracoviště - zvoňte na Včeličky.

Hlavní budova - zvoňte na ředitelnu.

Pevné zdraví Vám všem.

Mgr. Ivana Gerlašinská 

ředitelka MŠ

 

Jdi zpět