Prázdninový provoz pro přihlášené děti

Rozdělení dětí do tříd

Hlavní budova

7,00 – 16,30

 

Červenec 2021

třída Berušek – Berušky, Montessori, Včeličky a část dětí z Hvězdiček

třída Sluníček – Sluníčka, Motýlci a část dětí z Hvězdiček

 

Srpen 2021

třída Montessori – Berušky, Montessori, Včeličky a část dětí z Hvězdiček

třída Motýlci - Sluníčka, Motýlci a část dětí z Hvězdiček

 

Těšíme se na Vás! 

Jdi zpět