Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny

V pondělí 4. 4. 2022 bude na našem detašovaném pracovišti v Klubu Junior otevřena adaptační skupina pro děti z Ukrajiny. 

Provoz této skupiny bude samostatný.

Těšíme se na nové zaměstnance a děti.

Pomáhat je důležité.

Všichni z Mezi Domy

 

Informační leták a žádost o přijetí se objeví po rozkliknutí nadpisu.

Jdi zpět