Balíček okamžité pomoci Pražanům

Vnitřní předpis k „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“

 

  1. Příjem žádostí je dne 26. 9. 2022 a 3. 10. 2022 v době od 7:00 – do 9:00
  2. Žádost je možné podat osobně v ředitelně školy do rukou pověřené osoby na předepsaném formuláři. Ke stažení na  https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi .
  3. Na příspěvek není právní nárok. 
  4. Vyrozumění o vyhovění žádosti bude předáno žadateli v přiměřené lhůtě. 

 

V Praze dne 20. 9. 2022

S účinností od 22. 9. 2022

 

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka školy

Jdi zpět