Platby

Výše plateb od 1. 9. 2021

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Platba je možná pouze převodem. Vždy k 15.dni každého měsíce.

Číslo účtu : 2000907349 / 0800

Nové děti obdrží na začátku září variabilní symbol, který bude platit po celou dobu docházky.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2021 - 2022 na dobu od 1. září 2020 do 31.

srpna 2021 ve výši Kč/776,- Kč měsíčně.

V měsíci červenci a srpnu platí poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání pouze děti přihlášené k prázdninovému provozu. Ostatní mají úplatu ve výši 0,- Kč. Úplata se počítá dle počtu pracovních dnů, kdy je mateřská škola otevřena.

O prázdninovém provozu se rozhodne vždy na konci měsíce dubna. Poté je vyhlášený zápis na prázdninový provoz.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro děti, které k 31.8. 2021 dovršily 5 let. Rovněž tak je vzdělávání bezúplatné pro děti s odkladem školní docházky.

 

Úplata za stravné

Stravné je celodenní, děti 3 – 6 let 40,-Kč/den, děti s OŠD 43,-Kč/den

Zálohová platba ve výši 800,-Kč je možná pouze převodem a to vždy k 5.dni každého měsíce.

Číslo účtu : 2000907349 / 0800

Variabilní symbol má každé dítě pouze jeden.

Obě platby doporučujeme spojit. 

Do zprávy pro příjemce je nutné zadávat jméno, příjmení a nejlépe i třídu dítěte.

Platba převodemškolné 776,-Kč + záloha na stravné ve výši 800,-Kč, celkem tedy 1 576,- Kč.

Odhlášené obědy se vrací převodem na účet, ze kterého jsou platby prováděny. A to vždy k 31.12. a k 30. 6.