Školní vzdělávací program

„Zdravě a hravě se učíme poznávat svět kolem nás“

Celý náš výchovný systém je orientován na maximální péči o zdraví dětí v tom nejširším smyslu slova.

Dle volné kapacity si rodiče mají možnost vybrat ze dvou vzdělávacích programů:

  1. Program Montessori – jedna třída, děti věkově smíšené

Motto: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

  1. Program se zaměřením na sportovní aktivity a specifické činnosti, související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností – tři třídy na hlavní budově, jedna třída v Klubu Junior

V obou programech usilujeme o to, aby si děti trvale osvojily soubory prožitků, zkušeností, dovedností, poznatků, hodnot a postojů, které přesahují školní prostředí a byly připraveny je uplatňovat i v dalším vzdělávání a životě.

Snažíme se o to, aby MŠ nebyla posuzována jako místo, kam se děti dávají na „ohlídání“, ale aby si zde prožívaly plnohodnotně svůj dětský věk, aby všechny děti prošly naší mateřskou školou v psychické pohodě a prožily si své dětství aktivně, svobodně a radostně.