Účasti v projektech

1.ledna 2022

Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi Domy

Administrátor  |   Účasti v projektech

Název projektu: Vybudování zahrady v přírodním stylu v MŠ Mezi Domy

Registrační číslo: 1190700397

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi Domy

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je vybudování zahrady v přírodním stylu pro výchovu a vzdělávání dětí ve venkovním prostředí. Cílem projektu je podpořit rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy dětí v mateřské škole s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Smyslem projektu je poskytnout dětem teoretické a praktické vzdělávání v oblasti EVVO například za pomoci interaktivních prvků – dřeviště, dutý kmen, kameniště. V rámci projektu bude vysázen 1 listnatý strom včetně zajištění jeho následné péče. Dále bude pořízeno vybavení v podobě zahradního nábytku nebo přístřešků z přírodního materiálu. Realizací projektu bude škola disponovat novým vybavením a zázemím, které bude děti motivovat k častějšímu pobytu v přírodě, a které povede k rozvoji jejich znalostí a dovedností ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

1.ledna 2020

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020

Administrátor  |   Účasti v projektech

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - MŠ Mezi Domy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001926

Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi domy

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

1.ledna 2019

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019

Administrátor  |   Účasti v projektech

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - MŠ Mezi Domy

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001417

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola Mezi domy

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Celkem článků: 6

Vyhledávání
Facebook
Krátké zprávy
Zveřejněno: 15.3.2024
Akce pro děti
Akce od 15. 5. 2024.docx
Velikost: 15kb
Stránky tříd
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Hvězdičky
Montessori
Motýlci
Sluníčka
Včeličky
Kalendář akcí

Dnes je 13. června 2024
a svátek má Antonín.