Adaptace dětí v MŠ

29.srpna 2022  |   Zápis do MŠ  |   Administrátor  |  

Počátek docházky dítěte do „školky“ je vždy významnou událostí týkající se zpravidla celé rodiny.

Tento důležitý okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných - jak bude dítě tento přechod zvládat, jaké problémy se vyskytnou a zda se podaří tento náročný moment překonat bez výrazné újmy na dětské psychice.

Významným hlediskem určujícím úroveň přechodu dítěte do mateřské školy není pouze jeho věk 3.let, ale především také jeho zralost, způsobilost a připravenost pro vstup do mateřské školy. Ve státní mateřské škole jsou v dnešní době třídy naplněné 28 dětmi na jednu pedagogickou pracovnici.

Nastupující děti

musí být vyšetřeny dětským lékařem a řádně očkovány. Chráníme tak i ostatní děti před nákazou. Pokud dítě navštěvovalo jesle nebo jiné předškolní zařízení, je očkování jistě v pořádku. Před prvním nástupem do mateřské školy musí dítě vyšetřit dětský lékař - potvrzení s razítkem pediatra je většinou již na přihlášce do mateřské školy, na evidenčním listu být nemusí. Bez potvrzení o zdravotním stavu nemůžeme Vaše dítě přijmout.

První dny a týdny

znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě. Je to především první změna, kdy se také dítě setkává s odlišnými výchovnými postupy, než na jaké bylo v rodině zvyklé. Každé dítě se jim nepřizpůsobí stejně a každé na ně jinak reaguje. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, některé jsou v prvních dnech smutné, odmítají jakékoli jídlo či pití, neakceptují daný vymezený prostor ani učitelku, nepoznají si své osobní věci, mají problémy s komunikací, nejsou schopné vyslovit a správně formulovat svá přání a potřeby, jiné jsou vzteklé, agresívní….. a doma pak špatně usínají, málo jedí, mohou se začít i počůrávat, jsou brzy unavené a tím i častěji a snáze onemocní. Zkušební doba – nejdéle 3 měsíce - sloužící k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole. Proto adaptace dítěte bývá většinou dlouhodobou záležitostí a na počátku docházky je spojena s určitými riziky. Velmi záleží na vzájemné spolupráci, na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dítěti jeho další denní režim.

Děti, které přicházejí z jeslí nebo dnes i ze soukromých školek, nemají většinou v novém prostředí velké potíže, jsou již zvyklé na skupinu vrstevníků, neznámé prostředí i na cizí dospělé osoby. Přesto je však třeba upozornit na některé rozdíly - v mateřské škole se vzhledem k počtu personálu předpokládá u dětí již větší samostatnost při jídle a pití, při mytí i oblékání, při udržování osobní čistoty a používání WC. Do MŠ chodí děti již bez plen! Mateřské školy nejsou vybaveny vlastním prádlem ani hracími oblečky pro děti. Proto je třeba přizpůsobit oblečení dítěte především všem potřebám denního programu (v teplé místnosti, vycházkám do okolí, hrám na zahradě, v písku i odpolednímu odpočinku), ale také schopnostem a dovednostem dítěte - knoflíky na dobře přístupných místech, šněrování…

Každé dítě je individuální, proto není adaptační režim pro všechny nastupující děti stejný. Významným prvkem, ovlivňujícím adaptaci dítěte, je stanovení doby a frekvence jeho pobytu v mateřské škole. Vzhledem k potřebám a psychickému stavu i ostatních dětí ve třídě doporučujeme ponechat dítě první dny v naší školce cca 2 hodiny - do pobytu venku. Teprve po konzultaci s pedagogickou pracovnicí se může dítě ve 2.týdnu účastnit celého dopoledního programu, s odchodem domů po obědě. Pokud bude vše probíhat bez problémů, dítě si vyzkouší celodenní pobyt s odpočinkem a s odchodem domů v 15,00 hod. po svačině.

Mnoha nepříjemnostem se může předejít, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech vašeho dítěte. Nebojte se sdělit p.učitelkám i pro vás nepodstatné věci o dítěti. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte - co např. vůbec nejí z důvodu, že je mu po tom špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá - pak nebude mít chuť svačit apod. Nebojte se toho, že bychom děti nutily do jídla (jako se to dělávalo dříve)!. Sledujte náš jídelníček, abyste mohli doma vhodně doplnit další stravu. A věřte našim zkušenostem - často doma neoblíbené nebo v MŠ zcela neznámé jídlo se naučí dítě v kolektivu ostatních dětí jíst.

Každé ráno

doprovázejte své dítě až do mateřské školy a nesvěřujte tento úkol starším nezletilým sourozencům. Nemůže-li matka, dovede dítě do školy otec, babička, sousedka… Nejde jen o bezpečnost dítěte cestou. V mateřských školách nepracují zdravotní sestry, neprovádí se tedy ranní zdravotní prohlídka. Nakažlivé nemoci se šíří stejně rychle v jakémkoli dětském kolektivu, proto i zde se snažíme každé dítě, podezřelé z nákazy, vyloučit ze styku s ostatními dětmi. Vaší povinností je ráno informovat učitelku o chování dítěte doma, zejména o jakýchkoli odchylkách (nechutenství, zvýšená teplota, bolest hlavy, vyrážka, zvláště pak řídká stolice a zvracení…). Nepokoušejte se do školky dítě „propašovat“! Nejenže poškodíte zdraví vlastního dítěte, ale ohrozíte i děti ostatní. O nemocné dítě nemůže mateřská škola pečovat. V tomto případě budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítě a návštěvě lékaře. Onemocní-li nakažlivou chorobou někdo jiný ve vaší rodině, rovněž nám to ohlaste.

Dostatek času k zotavení dítěte po nemoci je jednou z nejdůležitějších podmínek jeho dalšího zdravého vývoje. Před opětovným přijetím vyšetří dítě lékař a vystaví mu potvrzení. Nedochází-li zdravé dítě do MŠ např. z důvodu dovolené, není návštěva lékaře nutná. Při delší absenci (např. o prázdninách) podepíší rodiče ve třídě prohlášení o bezinfekčnosti.

 Dostatek času je to nejdražší, co můžete svému dítěti poskytnout.

Neprodlužujte proto zbytečně jeho pobyt v mateřské škole, která mu při nejlepší péči nemůže nahradit citový vztah s rodiči. Dopřejte si denní společnou procházku, rozhovor, předčítání…. Vždyť mateřská škola je doplňkem výchovné péče rodinné. Předškolní období tak strašně rychle uteče a už se vám nevrátí.

Najděte si také čas pro vzájemnou konzultaci s námi o společném postupu při výchově dítěte a nebojte se otevřeně vyslovit všechna svá přání nebo pochyby. Dobrou spoluprací se dá předejít mnoha nedorozuměním.
Náš cíl je společný. Společná by měla být i naše cesta k němu.

Těšíme se na Vaše dítě i na dobrou spolupráci s Vámi.


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Facebook
Krátké zprávy
Zveřejněno: 15.3.2024
Akce pro děti
Akce od 15. 5. 2024.docx
Velikost: 15kb
Stránky tříd
Mateřská škola
Berušky
Broučci
Hvězdičky
Montessori
Motýlci
Sluníčka
Včeličky
Kalendář akcí

Dnes je 13. června 2024
a svátek má Antonín.